Faxe Erhvervsforening byder velkommen til vores hjemmeside.

Vi vil her holde Dem løbende orienteret om aktiviteter og forhold af interesse
for Dem som kunde i vores by.

Det er vores håb, at vi med denne hjemmeside kan udbygge den information, vi
udsender gennem pressen og radio. Kig Dem om på siderne og få et indtryk af Faxe
som en glad handelsby.

Læg lige mærke til vores slogan:
De vakse handler i Faxe